NARM

NARM - het NeuroAffective Relational Model

(ontwikkeld door Laurence Heller)

NARM gaat ervan uit dat er een spontane beweging in ons allen is naar verbinidng, gezondheid en levendigheid.

Het is een open zelfonderzoek met een 'niet'-pathologiserende oriëntatie en tevens een niet-regressieve noch catharsis-georiënteerde benadering in het werken met ontwikkelingstrauma.

In NARM zijn kennis en ervaring op het gebied van het functioneren van het zenuwstelsel gecombineerd met de ontwikkelingspsychologie. Ontwikkelingstrauma is wanneer in je jonge jaren er niet voorzien is in een bepaalde ondersteuning nodig voor de ontwikkeling naar een evenwichtige en vrije volwassene. Door dit gemis wordt een overlevingsstijl ontwikkeld; een strategie die je helpt om te gaan met het tekort of gebrek aan steun. Dit uit zich in bepaalde gedragspatronen/ conditioneringen.

Het NARM-model gaat zoals de naam al duidt uit van de relatie tussen opvoeders en het kind; de 'hechtingsrelatie' en de patronen die binnen deze relatie gevormd zijn. Mogelijk onderdeel van het onderzoek is dat we kijken waar deze patronen beperkend aanvoelen danwel waar ze ondersteunend waren. We onderzoeken altijd vanuit wat er zich nu aandient in je ervaring van dit moment.

Het is een 'exploratie' in de vorm van een somatisch gefundeerd zelfonderzoek waar de identificaties, welke aangenomen zijn als een manier om de hechtingsrelatie te beschermen, helder kunnen worden.

Het maakt gebruik van innerlijke hulpbronnen ten behoeve van zelfregulatie en stabiliteit. (Dit komt uit de Somatic Experience manier van werken, welke gecombineerd wordt met de ontwikkelingspsychologie van de NARM.)

Zelfonderzoek, naar wat belemmerend en juist ondersteunend werkt voor ons volle potentieel van levendigheid, en de ontplooiing en manifestatie van onze kwaliteiten, maken dit potentieel en de kwaliteiten over 't algemeen vrij.

Hierdoor kan jouw levensenergie opnieuw vrijer stromen.

Meer informatie over NARM is te vinden via:
www.drlaurenceheller.com

en in het boek van Laurence Heller, PhD:
Healing Developmental Trauma
How early trauma effects self-regulation, self-image, and the capacity for relationship .