Beschikbaarheid / bereikbaarheid buiten praktijktijden

De praktijk is open op dinsdag en vrijdag. Op overige dagen is telefonisch contact mogelijk via 06-15248133.

Tijdens feestdagen is de praktijk gesloten, en tijdens de schoolvakanties is er sprake van een beperkte bezetting. Je wordt ruim vantevoren ingelicht wanneer ik voor langere tijd afwezig ben. Zo nodig zorg ik bij langdurige afwezigheid als gevolg van vakantie of ziekte voor vervanging. Ik heb daarvoor een waarneemregeling met enkele collega’s.

Als er buiten praktijktijden hulp nodig is dan raad ik je aan contact op te nemen met de Huisartsenpost. Voor inwoners van de stad Utrecht is het telefoonnummer 0900-4501450. Zo nodig verwijst de arts naar de Crisisdienst.