Mijn achtergrond

Na mijn studie psychologie en tweejarige postacademische nascholing werk ik sinds 1998 als GZ-psycholoog met veel plezier in de geestelijke gezondheidszorg. Op verschillende werkplekken heb ik ervaring opgedaan in het behandelen van diverse problematiek. Ook heb ik me geschoold tot 'kanjertrainer', een beproefde methodiek voor kinderen en jongeren met sociaal-emotionele problemen.

Lichaamsgericht werk

Toen ik in 2000 in aanraking kwam met lichaamsgericht werkende therapievormen ervoer ik hoe onmiskenbaar lichaam en geest met elkaar verbonden zijn en elkaar beïnvloeden. De geïntegreerde aanpak waarbij lichamelijke signalen gebruikt worden voor zelfinzicht en bewustwording, sprak mij zeer aan en stimuleerde mijn persoonlijke ontwikkeling. Ik begon me steeds meer te beseffen hoe belangrijk het lichaam is in de zoektocht naar welbevinden en gezonder functioneren.

Dit inspireerde me om me verder te scholen in diverse lichaamsgerichte therapievormen en mijn persoonlijke ontwikkeling tevens te inspireren met (dans-)meditatie. Ook heb ik twee jaar haptotherapie-opleiding gedaan en volgde ik van 2007 tot 2010 vol animo cursussen aan het Upledger-opleidingsinstituut tot craniosacraaltherapeut.
Van 2016 tot 2018 volgde de opleiding neuro-affective relational model, aan de UTA-akademie in Keulen. Zie tabblad NARM met informatie over deze stroming.

Dit alles heeft geleid tot een persoonlijke stijl in het begeleiden van mensen. Pijlers van mijn werk zijn: enthousiasme voor de uitoefening van mijn vak in combinatie met vertrouwen in een ieders innerlijke kracht en wijsheid.

Registratienummer Bigregister GZ-psychologen: 09063133725