Samenwerking

Ik ben lid van de Utrechtse Psychologen Coöperatie (UPC).
De UPC bestaat uit vrijgevestigde gz-psychologen die binnen de stad Utrecht werkzaam zijn. De UPC is opgericht om de belangen van de psychologen binnen het veld van de GGZ in Utrecht te vertegenwoordigen en om op allerlei manieren de gezamenlijke belangen van de psychologen te behartigen.