Tarieven en vergoedingen

Psychologische begeleiding

Het tarief voor een sessie (van een uur) bedraagt €95,-.

Vergoeding door verzekeraars
Indien je gebruik wilt maken van vergoeding van de kosten door je zorgverzekeraar heb je een verwijzing van je huisarts nodig en stellen we een behandelplan en -doelen op. Alle psychologische hulp wordt ook in 2022 vergoed vanuit je basisverzekering. De vergoeding valt onder het eigen risico. Dat is het bedrag dat je eerst zelf moet betalen voordat de zorg die in het basispakket zit wordt vergoed. In 2022 is het eigen risico €385 per persoon in totaal. Ik raad je aan contact op te nemen met je zorgverzekeraar om de vergoeding van sessies / een traject in mijn praktijk, na te vragen.

Na het eerste gesprek/de intake bespreek ik met je in hoeveel gesprekken ik verwacht je te kunnen helpen. Dit is afhankelijk van de ernst en complexiteit van de problematiek. Op basis van de klachten kun je gebruik maken van een door de overheid vastgesteld 'zorgproduct': kort, middel, intensief of chronisch, ieder met de bijbehorende behandelduur.

Het zorgproduct 'kort' houdt in dat je vijf sessies per jaar vergoed krijgt. Het zorgprofuct 'middel' betekent dat je acht keer vergoed krijgt. De zorgproducten 'intensief' en 'chronisch' betekenen dat je twaalf sessies vergoed krijgt. Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat je een langere behandelduur nodig heeft. In dat geval switchen we, vanzelfsprekend in overleg, naar een "zwaarder" zorgproduct, zodat je verzekerd blijft van vergoeding.

Wijze van betalen
Met enkele zorgverzekeraars heeft de praktijk een contract afgesloten, namelijk met:
- Ohra
- Delta Llyod
- CZ
- Dsw
- StadHolland
- InTwente
- De Amersfoortse
- Promovendum
- National Academic
- Besured
- Avitae
- Caresco

Dit betekent dat de betaling direct via de zorgverzekeraar loopt. Na uw laatste afspraak wordt de factuur voor het betreffende product bij uw zorgverzekeraar ingediend. Indien u uw verplichte eigen risico 2022 (€385,- of hoger als u dit zelf vrijwillig heeft aangepast) nog niet opgemaakt heeft, zal uw zorgverzekeraar dat met u verrekenen.

Ik ben geregistreerd als GZ-psycholoog (Gezondheidszorgpsycholoog) en bij de BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) en als Eerstelijnspsycholoog bij het LVVP, de landelijke vereniging van vrijgevestigde psychologen & psychotherapeuten (www.lvvp.info) aangesloten. Daarmee voldoe ik aan de eisen die de zorgverzekeraars stellen voor vergoeding.

Niet verzekerde zorg
Als je contact wil met een psycholoog maar er is geen sprake van een diagnose, ben je ook welkom. De overheid heeft bepaald dat niet alle benodigde zorg wordt vergoed. Zo wordt behandeling van relatieproblemen, werkproblemen of aanpassingsproblemen niet vergoed. En als er geen sprake is van een stoornis volgens de criteria van de DSM-IV, wordt behandeling niet vergoed. De gesprekken worden dan rechtstreeks aan je gefactureerd als Overig Product (OVP). Sommige werkgevers zijn bereid deze kosten voor hun rekening te nemen. Een sessie voor de eerstelijns psychologische behandeling duurt een uur en het tarief is € 95,- Aan het einde van de maand ontvang je de factuur van de sessies van die afgelopen maand. Je dient deze binnen 14 dagen te betalen. Als je nog vragen hebt over de vergoedingen, neem dan contact op via 06-15248133.

Afzeggen
Kunt u om welke reden dan ook niet komen op een afspraak? Dan dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te melden. U kunt uw afmelding inspreken op het antwoordapparaat of een mail sturen. Anders wordt de tijd die was gereserveerd voor de afspraak in rekening gebracht.

Kwaliteitsstatuut
Er is voldaan aan de kwaliteitseisen zoals die opgesteld zijn door de stichting Kwaliteit in Basis GGZ". Bekijk het kwaliteitsstatuut hier.

Keurmerk Basis GGZ
De praktijk is in het bezit van het keurmerk 'Basis GGZ' van de Stichting Kwaliteit in Basis. Kijk hier voor meer informatie.