Werkwijze

Mijn drijfveer in de verschillende therapievormen die ik aanbied is om mensen vrij te maken. Vrij van belemmerende gedachten, emotionele spanningen en lichamelijke blokkades kan je makkelijker luisteren naar je innerlijke wijsheid en daarop vertrouwen. Omdat ieder mens uniek is, stem ik mijn aanpak af op de cliënt. Ik vind het belangrijk gebruik te maken van iemands sterke kanten en kwaliteiten. Een open, veilige, gelijkwaardige samenwerkings-relatie staat daarbij voorop.

Opbouw behandeling

Een sessie duurt een uur. Het eerste gesprek is een intakegesprek / kennismaking. Ik hoor dan graag van je wat je situatie, klacht, hulpvraag en verwachting is. Eventueel vraag ik je aanvullend om een vragenlijst(en) in te vullen. We bekijken samen wat de doelen van de behandeling zijn. Ook bespreken we welke werkwijzen gebruikt zullen worden.
De sessies die volgen gaan we daarmee aan de slag en bespreken we regelmatig of je tevreden bent en of er verandering/vordering is ten aanzien van je klacht.
Zo nodig kan er ook een telefonisch consult worden afgesproken. Ook kunnen er behandelingen via internet plaatsvinden. Zie het kopje E-health.
Bij start va het traject en aan het einde van de behandeling vraag ik je om via een link een online (door een aantal verzekeraars verplichte) vragenlijst in te vullen, in het kader van de Routine Outcome Measurement (ROM). Hiermee kunnen verzekeraars de effectiviteit van de behandeling nagaan.
Ook is het fijn als je aan het einde van de behandeling een online (klanttevredenheids-)vragenlijst invult.

Psychologische begeleiding

De behandeling is doorgaans kortdurend (gemiddeld 6 tot 12 gesprekken) en klachtgericht. Ik werk als GZ-psycholoog vanuit een cliëntgerichte, inzichtgevende en oplossingsgerichte aanpak vanuit een geïntegreerde visie op psyche en vitaliteit.
Bij depressie en angstklachten wordt gewerkt met cognitief-gedragstherapeutische behandelmethoden en wordt psycho-educatie (uitleg over de klachten) gegeven. Deze zijn -volgens de internationale richtlijnen en ggzstandaarden- de aanbevolen behandelingsvormen bij onder andere depressie en angstklachten (zie links).
Cognitieve gedragstherapie gaat ervan uit dat het niet de gebeurtenissen zelf zijn die een mens negatieve gevoelens en een bepaald gedragspatroon bezorgen, maar de 'gekleurde bril' waardoor hij de dingen ziet. Wie leert deze negatieve gedachtes anders te interpreteren, krijgt een objectievere kijk op de eigen gevoelens en waarnemingen. Hierdoor kunnen negatieve gevoelens verdwijnen en zal het gedrag veranderen. Cognitieve gedragstherapie is een van de meest toegepaste behandelvormen in Nederland. Het is een kortdurende, gestructureerde therapievorm die op het heden en de toekomst is gericht. Het verhaal van de cliënt is van belang. Samen met de therapeut ontdek je hoe de 'foute' denkgewoonte is ontstaan.
Vaak is daarnaast ook wenselijk zijn om een nauwkeurig afgestemde combinatie van werkwijzen te gebruiken. Daarbij put ik uit diverse therapeutische stromingen (zoals cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie, inzichtgevende therapie, oplossingsgerichte therapie, NARM, voice-dialogue, haptotherapie).
Bij inzichtgevende therapie leer je begrijpen hoe pijnlijke gevoelens in het hier-en-nu samenhangen met ervaringen uit het verleden. Je krijgt meer inzicht in waarom je doet zoals je doet.
Oplossingsgerichte therapie is een vorm van hulpverlening die gericht is op het benutten van de sterke kanten en hulpbronnen van de cliënt. Samen met de hulpverlener onderzoekt de cliënt welke vaardigheden hij al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken.

In de sessies wordt ook gewerkt met ontspanningsoefeningen, verdiepend zelfonderzoek, imaginatie en meditatie/mindfulness.
Zo vergroot je je inzicht in de oorzaak van je klacht vergroot en verhelder je hoe je ermee om kunt gaan. Dan ontstaat er een nieuwe situatie. Samen gaan we manieren bedenken om te veranderen en dit meteen in het dagelijks leven toe te passen.

Ik kan ook van je vragen om thuis soms bezig te zijn, en bijvoorbeeld registratieopdrachten of oefeningen te doen, of om een dagboek bij te houden. Ook kijken we samen wat de mensen in je omgeving kunnen betekenen in het stimuleren, ondersteunen en integreren van de gewenste veranderingen. Ook je partner kan, als dat mogelijk en wenselijk is, gevraagd worden om actief betrokken te zijn in het ondersteunen van veranderingen.

E-health

E health betekent psychische hulpverlening via internet. Psychologiepraktijk Judith biedt dit aan, via de afgeschermde e-healthomgeving van Karify (www.karify.nl).
Dus als je graag via internet opdrachten wilt uitvoeren en informatie wilt lezen over de problemen die je ervaart, dan kun je meedoen aan het programma. Ook kunnen documenten, opdrachten en berichten op een beveiligde manier gedeeld worden.