Kwaliteit

Vanaf 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-GGZ verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Meer informatie over het KIGB-keurmerk kunt u vinden op de site van KIGB (www.kigb.nl). Ik ben in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en heb deze ter inzage op de praktijk.

Ik hecht veel waarde aan uw mening over de behandeling en streef ernaar om iedere behandeling met een klanttevredenheidsonderzoek af te sluiten. Dit gebeurt aan de hand van een CQ-iv-amb vragenlijst, die goedgekeurd is door verschillende partijen in de GGZ-zorgverlening. Aangezien deze evaluatie sinds kort van start is gegaan, zijn er nog geen gegevens bekend.

ZorgkaartNederland

Via deze link naar de website van ZorgkaartNederland kun je waarderingen van clienten van psychologiepraktijk Judith lezen.

Smiley face