Kwaliteit

Vanaf 2017 zijn alle aanbieders van generalistische basis-GGZ verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben. Meer informatie over het KIGB-keurmerk kunt u vinden op de site van KIGB (www.kigb.nl). Ik ben in het bezit van een goedgekeurd kwaliteitsstatuut en heb deze ter inzage op de praktijk.

Ik hecht veel waarde aan uw mening over de behandeling en verzamel feedback van cliënten over de behandeling. Daarom wordt je aan het einde van het traject (naar keuze anoniem) een vragenlijst (de CQI) in te vullen. Hiermee krijg ik feedback op kwaliteitsaspecten, zoals de ervaren ‘bejegening’, de mate van ‘samen beslissen’ en over de ‘uitvoering van de behandeling’.
De gemiddelde scores die uit dit klanttevredenheidsonderzoek in 2018 naar voren kwamen zijn:

Beoordeling: 8.2
Bejegening: 9.5
Samen beslissen: 9.8
Uitvoering behandeling: 8.9

ZorgkaartNederland

Via deze link naar de website van ZorgkaartNederland kun je waarderingen van clienten van psychologiepraktijk Judith lezen.

Smiley face